Informacjadotyczącaprzetwarzania danych osobowych
przez GS-HYDRO sp。动物园

Zgodnie z art。 13 ust。 1我2RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r。 w履历ochronyosóbfizycznych wzwiązkuz przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnegoprzepływutakich danych(dalej:RODO)信息Panią/ Pana,iż:

1)    Administratorem Pani / Pana danych osobowych开玩笑GS-HYDRO sp。 z oo zsiedzibąw Gdyni [81-185] pr。ul。 Gołębiej11;

2)    Pani / Pana dane osobowe przetwarzanebędąw celu realizacji zPanią/ Panem kontaktu,wykonania umowy lubwypełnieniaobowiązkuprawnegociążącegonaadministratorzezednázáreRealzacówówówózówózówózówózówázázínázópázónanyá 6 ust。 1灯b,c lub f。 RODO,aw przypadku przetwarzania丹妮克·纳·波德斯塔维udzielonej zgody –塞拉奇·wskazanych和tej zgodzie,纳·波斯塔维艺术。 6 ust。 1灯RODO;

3)    odanircąPani / Pana danych osobowychbędąpodmioty trzeciewyłączniew zakresieniezbędnymdo realizacji cel pr przetwarzania;

4)    Pani / Pana dane osobowebędąprzechowywane przez okres niedłuższyniżjest toniezbędnedo realizacjicelów,dlaktórychje zgromadzono,chybażeobowiąjjowżjpraowowjpraowowkáwcejadaceprzesysy

5)    Podanie przezPanią/ Pana danych osobowych mo byebyćwarunkiem ustawowymbądźumownym lub warunkiem zawarcia umowy – wzależnościod kategorii danych i celu przetwarzania。 Konsekwencjąniepodania danych osobowychbędzieniemożnośćzrealizowania danego celu przetwarzania,np。 zawarcia umowy;

6)    Pani / Pana dane osobowe niebędąprzekazywane dopaństwatrzeciego / organizacjimiędzynarodowej;

7)    帕尼(Pani)/帕娜(Pana)/丹妮(Pana)丹妮(dane niebędą)przetwarzane wsposóbzautomatyzowany w tymrównieżw Formie profilowania

8)    posiada聚苯胺/潘prawodostępu做treściswoich danych oraz prawo ICH sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania,prawo做przenoszenia danych,prawo wniesienia sprzeciwu,AW przypadku udzielenia zgody呐przetwarzanie:prawo做cofnięciazgodyW¯¯dowolnym momencie BEZwpływu呐zgodnośćžprawem przetwarzania ,któregodokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem;

9)    wszelkieżądaniaczyteżzastrzeżeniaco do przetwarzania danychmożnazgłaszaćAdministratorowi zapomocąpoczty tradycyjnej na adres:ul。 Gołębia11,81-185 Gdynia,lub zapośrednictwempoczty elektronicznej na adres:………………..

10) w przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernychżądańrealizacjiuprawnieńosoby,którejdanedotyczą,wszczególnościzewzględuna ustawicznyalakwizázázózózózózózózózózózózózózózózózózózázá

11) 马聚苯胺/潘prawo wniesienia skargi做GłównegoInspektora Ochrony Danych Osobowych,一 - 宝中科捷高powołaniu - 做PrezesaUrzęduOchrony Danych Osobowych,GDY uzna聚苯胺/潘,IZ przetwarzanie danych osobowych聚苯胺/帕纳dotyczącychnaruszaobowiązująceprzepisydotycząceochrony danych osobowych,W szczególnościprzepisy RODO。

W kwestiachzwiązanychzochronądanych osobowych prosimy o kontakt z naszym Administratorem – ado@gshydro.com

Pliki do pobrania: